Winsor&Newton Artist Tuben 5 ml

Tu 5ml 0102004 EAN 50823413 ** Transparent, Pigment Codes PR83 A syn ....wei..
Tu 5ml 8840307 EAN 884955087138 Chinesischweiss: Achtung! H400 Sehr gift ......
Tu 5ml 0102217 EAN 50823727 *** semi opaque, Pigment Codes PBk19 • P ....weit..
Tu 5ml 0102311 EAN 50694754 *** Transparent Pigmentcodes PG36 • PY1 ....weit..
Tu 5ml 0102644 EAN 50694891 Pigment Codes PW6 Titanium White is a cl ....weit..