Peka Pinsel 60 + 61 Plattpinsel

St 60-10 EAN 7612850013920 Plattpinsel Peka 60-10mm, gebogen, Borst ....conti..
St 60-15 EAN 7612850013937 Plattpinsel Peka 60-15mm, gebogen, Borst ....conti..
St 60-25 EAN 7612850013951 Plattpinsel Peka 60-25mm, gebogen, Borst ....conti..
St 61-15 EAN 7612850014330 Plattpinsel Peka 61-15mm, gerade, Borste ....conti..
St 61-20 EAN 7612850014347 Plattpinsel Peka 61-20mm, gerade, Borste ....conti..