Waggis Kragen Weiss

St EAN Fasnacht Waggis: Waggiskragen Weiss gros ...cont..
St EAN Fasnacht Waggis: Waggiskragen Weiss klei ...cont..
St EAN Fasnacht Waggis: Waggiskragen Weiss mitt ...cont..